drogambulancia@egeszsegdokk.hu | 06 30 983 7470
Egészségdokk Alapítvány | Válasz
2900
page-template-default,page,page-id-2900,page-parent,cookies-not-set,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_leftright,page_not_loaded,boxed

Válasz

 

„Az ember nem változtathatja meg az életét anélkül, hogy maga is meg ne változna.”

Simon du Beauovoir

Itt találsz meg minket:
 • A fenntartó Alapítvány neve: EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány
 • A fenntartó Alapítvány címe: 2484 Gárdony, Mátyás Király. u. 6.
 • Kuratórium elnöke: Balcsik-Tamás Zsolt
  • Telefon: +36 30 377 98 26
  • E-mail: balcsik.zsolt@egeszsegdokk.hu
  • WEB: www.egeszsegdokk.hu
 • Az intézmény neve: EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány VÁLASZ Szenvedélybetegsegítő és Drogprevenciós
 • Központ – Konferencia és Missziós Centrum
 • Az intézmény címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 30.
 • Intézményvezető: Varga Judit Barbara
 • Telefon: +36 30 849 01 22
 • E-mail: valaszteam@gmail.com
 • WEB: www.egeszsegdokk.hu
 • Adószám: 18000940-1-07

Kérünk, ha teheted, támogasd az intézményt az SZJA 1%-ának felajánlásával!

Ekkor találsz meg bennünket:

Az intézmény az alábbi időpontokban fogadja az érdeklődőket és a segítséget kérőket:

 • H-Cs: 12:00-20:00
 • P:
  • Páros héten: 14:00-22:00
  • Páratlan héten: 8:00-16:00
 • Szo: 10:00-18.00

Gyere el!

Nappali ellátás keretében fogadjuk az önként jelentkező, vagy hozzátartozó, illetve más intézmény által az intézménybe küldött szenvedélybetegeket, valamint közvetlen környezetükben élő családtagokat, rokonokat, akiknek problémát jelent valamely kémiai vagy viselkedésbeli addikció. A segítői munka megkezdésének feltétele az együttműködésre irányuló szándék kifejezése.

 • Valami nincs rendben az életedben?
 • Nincs állásod?
 • Sok a fizetnivalód?
 • Nincs olyan közösség, ahova tartozhatnál?
 • Nem tudod hová tűntek a barátok?
 • Vannak egyáltalán barátaid?
 • Sok a problémád kevés a segítség?
 • Gyakori vendég az ital, a drog?
 • Le akarsz szokni a cigiről, de nem tudod, hogyan?
 • Fogalmad sincs, kivel beszélhetnéd meg?
 • Megszabadulnál az alkohol és a kábítószer rabságából?
 • Úgy érzed, betelt a pohár?
 • Végignézed hozzátartozód pusztulását?
 • Tehetetlennek érzed magad?
 • Tele vagy kérdésekkel és nem tudod, kinek tedd fel őket?

A válasz: a VÁLASZ! Nézd meg, miben tudunk segíteni!

Ebben tudunk segíteni:

Szenvedélybetegek nappali intézménye

A szenvedélybetegek nappali intézményének célja, a 18 életévüket betöltött fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek, továbbá az 1993. évi III. tv. 93. § (4) bekezdése alapján a 16-18 év közötti kiskorú szenvedélybetegek ellátása. A klienssekkel történő együttműködés célja a motiváció felkeltése, az életmód, életvitel váltásának ösztönzése, a változás elindítása és segítése, a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak csökkentése.

Szenvedélybetegek nappali ellátásának tekintetében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az intézmény:

1. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.

2. Csoportfoglalkozások, terápiás foglalkozások, evangelizációs csoportok szervezése. Önsegítő csoportok: N.A.; A.A.; Gamma Gt. csoport, hozzátartozói csoport, egyéb csoportok.

3. Egyéni esetkezelés, konzultáció, segítő beszélgetés.

4. Segítségnyújtás telefonon és személyesen (információk, tanácsadás, ügyintézés, krízisintervenció).

5. Családkonzultáció, egyéni-, pár és családterápia, addiktológiai és pasztorál konzultáció biztosítása.

6. Egészségügyi alap- és szakellátáshoz való hozzájutás segítése.

7. Munkahelyi lehetőségek szervezése, képzési, átképzési programok szervezése, lebonyolítása.

8. Hivatalos ügyek intézésének segítése.

9. Szabadidős tevékenység szervezése.

10. Tisztálkodási és mosási lehetőség biztosítása.

11. Igény szerint meleg élelem biztosítása.

12. Jogi segítségnyújtás.

Szórólap-nappali ellátás

Szenvedélybetegek támogatott lakhatása

Gyógyuló-gyógyult szenvedélybetegek számára nyújt segítséget az önálló, új életvitel kialakításához. Az EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány által fenntartott lakásokban biztosítunk férőhelyet az ellátás feltételeinek megfelelő kliensek számára.

 • Kik vehetik igénybe?

Tiszta, szermentes és munkahellyel rendelkező klienseink, akik a komplex szükségletfelmérés folyamatában – mely során szakemberek felmérik állapotukat és igényeiket −az ellátásra javaslatot kapnak.

 • Mi történik?

Heti rendszerességgel egyéni és csoportos konzultáción vesznek részt, mely során figyelemmel kísérjük, támogatjuk mindennapjaikat. Együttműködésünk célja, hogy klienseink egyéni igényeire válaszolva fejlesszük készségeiket, segítsük önálló életvitelüket.

Szórólap támogatott lakhatás

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának célja Kiskunfélegyházán és a kistérségében élő szerhasználók, intézményi ellátást elutasító személyek, deviáns fiatalok, nehezen elérhető csoportok, társaságok, magas kockázati csoportok legális és illegális drogokat kipróbálók és hozzátartozóik elérése.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának tekintetében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az intézmény:

1. Pszicho-szociális intervenciók;

2. Információs, felvilágosító szolgáltatások;

3. Megkereső munka;

4. Telefonos, információs vonal fenntartása;

5. Partiszerviz;

6. Drop In “toppanj be” központ.

A fenntartó kapacitásbővítés esetén a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátást integrált módon kívánja nyújtani.

Elterelés

A VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központ – Konferencia és Missziós Centrumban a Büntető törvénykönyv (1978. IV. törvény; Btk.) a Büntetőeljárási törvény (1998. XIX. törvény; Be.), 42/2008. (XI. 14.) EüM – SZMM rendelet szerint biztosítja a megelőző-felvilágosító szolgáltatást.

Az elterelés a kábítószert kipróbálók és nem rendszeresen használók részére a Központban elvégezhető hat hónapos kezelési alternatíva a szankcionálás körében, a büntetéssel szemben. A szakmai program alapján a megelőző-felvilágosítás szolgáltatás során megjelent eltereltek egyéni és csoportos foglalkozáson vehetnek részt a reá vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartamban és időközönként.

Prevenció

 

Az EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központ – Konferencia és Missziós Centrum munkatársai Kiskunfélegyházán, a város közigazgatási területén és a kistérségben a felmerülő igényeknek megfelelően prevenciós célú csoportfoglalkozásokat tartanak, az alábbiak szerint:

1. Drogprevenciós képzés pedagógusok és más segítő foglalkozásúak számára;

2. Drogprevenciós csoportfoglalkozások (diákok, szülők és egyéb csoportok, közösségek részére).

Konferencia és Missziós tevékenység

Az Alapítvány az intézményben a Konferencia és Missziós Centrumot városi, regionális és országos hatáskörrel működteti. Az épület átalakítása az intézménytől leválasztott helyiségek kialakítása nagyobb rendezvények, szakmai konferenciák, szakmai és missziós képzések, lakossági és egyéb programok 50 fő egyszerre történő befogadását is lehetővé tette. Az ilyen jellegű programok alkalmával az intézmény a résztvevők számára szálláslehetőséget is tud biztosítani, így akár többnapos képzések szervezésére és lebonyolítására is lehetőség nyílt. Az átalakított helyiségek a rendezvényeken konferenciateremként, a hétköznapokban közösségi teremként és kápolnaként vagy „csendes szobaként” tesznek szolgálatot.

Csoportjaink

Az EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központtól segítséget kérőkkel – állapotuknak megfelelő, különböző ellátási formákban az intézmény sokszínű szolgáltatását biztosítva – szakképzett szakemberek foglalkoznak. Ezen terápiás lehetőségeken kívül, a szenvedélybetegek minél szélesebb körének elérése céljából, az intézmény állandó csoportfoglalkozások keretében biztosítja a segítséget kérő személyek meglévő képességeinek megtartását, különböző készségeik fejlesztését, a szenvedélybetegek gyógyulását és a társadalomba történő reintegrációját. Az intézményen belül állandóan működő csoportjaink a követezőek:

1. Hozzátartozói csoport: a foglalkozás célja, hogy a szenvedélybetegek hozzátartozói meg tanulhassák saját helyzetüket és a szenvedélybeteget is más megközelítésben szemlélni. Ennek a szemléletváltásnak köszönhetően a család el tud indulni a gyógyulás útján. A csoport minden páratlan héten hétfőn 18. 00 és 19. 30 óra között vár minden érintetett.

2. Fiatalok hozzátartozói csoportja: várja mindazokat a fiatalokat, akiknek életét befolyásolja, vagy befolyásolta egy hozzátartozó, vagy egy barát alkoholizmusa, szenvedélybetegsége. A csoport minden páros héten, hétfőn 18. 00 és 19. 30 óra között vár minden érintetett.

3. „Nappalis” csoport: célja, az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése, a stressz kezelés és a hatékony problémamegoldó stratégiák elsajátítása a szerhasználattal szemben. A csoport minden kedden 18. 00 és 19. 30 óra között várja az érintetteket.

4. „Kontroll” csoport: olyan, önkéntes alapon szerveződő csoport, amely az alkoholbetegség feldolgozására és a betegségből való felépülésre kínál lehetőséget. A csoport folyamatosan bővülő taglétszámmal működve várja a gyógyulni vágyó, illetve a már gyógyult alkoholbetegeket. A csoport minden szerdán 17. 00 és 19. 00 óra között várja sorstársait.

5. Készségfejlesztő csoportfoglalkozás: azoknak a személyeknek szól, akik a szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülnek. A foglalkozás célja az, hogy az ellátásban részesülő szenvedélybetegek azon készségeit fejlessze (konfliktuskezelés, stressz kezelés, probléma megoldás), amelyek segítségével a későbbiekben a mindennapi nehézségek megküzdésében eredményt érhetnek el. A csoport minden csütörtökön 18. 00 és 19. 00 óra között várja az érintetteket.

6. A. A.: a gyógyult, illetve a gyógyulni vágyó alkoholistákat várja. Tagjaik megmutatják a 12 lépés alapján, hogyan lehet ital nélkül élni. A csoport minden csütörtökön 17. 00 órára várja az érintetteket.

7. Közösségépítő és szabadidős csoportfoglalkozás: a Szent András Evangelizációs Iskola (www.ujevangelizaco.hu) és a magyarországi Szent Domonkos Rend (www.domonkosok.hu) közreműködésével a foglalkozás lehetőséget teremt a résztvevőknek – idősebbeknek és fiataloknak egyaránt – a szabadidő hasznos eltöltésére, valós alternatívát kínálva a hétvégi szórakozóhelyek látogatásával és a szerhasználattal szemben. A foglalkozás azoknak a fiataloknak is szól, akik érdeklődést mutatnak az intézmény tevékenységei felé, segítőkészek és nyitottak olyan módszerek, eszközök megismerésére és elsajátítására, amelyeket a későbbiekben, saját életükben, segítői illetve kortárs kapcsolataikban fel tudnak használni. Cél az, hogy olyan közösség vagy közösségek nőjenek ki az alkalmak során, amelyek képesek tagjaikat megtartani, mintegy felelősséget vállalva egymásért, megtapasztalva a közösséghez tartozás élményét. A csoport minden páros héten, pénteken 18. 00 és 22. 00 óra között várja az érdeklődőket.

7. Szabadidős csoport: a csoport célja a szabadidő megfelelő strukturálása, rekreációs lehetőségek elsajátítása a szerhasználattal szemben. A csoport minden szombaton 14. 00 és 16. 00 óra között várja az érdeklődőket.

További lehetőségek:

9. Egyéni, pár és családkonzultáció: felmerülő igényeknek, az ellátásban részesülők állapotára és szükségleteire reagálva szakképzett munkatárs vezetésével az intézmény az egyéneknek, pároknak és a családok számára biztosítja a konzultációt, a munkatársakkal előre egyeztetett időpontokban, hetente 1 alkalommal hétfőnként 14. 00 és 19. 00 óra között.

10. Gyermekkonzultáció: az intézmény szakképzett munkatárs vezetésével, pszichológus bevonásával a szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülő szülők gyermekeinek biztosítja a konzultációt, a munkatársakkal előre egyeztetett időpontokban, hetente 1 alkalommal hétfőnként 14. 00 és 19. 00 óra között.

11. Pasztorál konzultáció: felmerülő igényeknek megfelelően, mintegy plusz szolgáltatásként az intézmény az arra nyitott klienseknek biztosítja ezt a szolgáltatást Barna Máté OP személyében, aki a Magyarországi domonkos rend tartományfőnöke, havi rendszerességgel, a munkatársakkal előre egyeztetett időpontokban.

12. Állapotfelmérés: a Központba elterelésre érkező személyek számára, addiktológiai konzultáns bevonásával, az elterelés szakmai programja szerinti állapotfelmérést biztosít az intézmény. Az időpont-egyeztetés minden esetben előzetesen történik. Az állapotfelmérésre kéthetente kerül sor.

13. Utcai megkereső munka: A megkereső munka célja a város területén a fiatalok által közkedvelt köztereken szenvedélybetegség szempontjából veszélyeztettet célcsoport, valamint az ellátatlan egyének felkutatása. Ennek eszköze az információnyújtás, tájékoztatás, szükség esetén krízisintervenció. Az utcai megkereső munka naponta az intézmény nyitva tartásának idejében Kiskunfélegyháza területén történik.

Állandóan működő csoportjainkat a Központtól segítséget kérők és érdeklődők ellátási formától függetlenül igénybe vehetik. A vezetett csoportfoglalkozások a lakosság előtt is nyitva állnak.

 

 

A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

A válasz: a VÁLASZ! Gyere el hozzánk!

Az intézmény önmeghatározása és története itt olvasható
Betűméret
Kontraszt